Foc Communication CO.,LTD
Công ty
Sản phẩm
Fiber PLC Splitter
Hộp chấm dứt sợi quang
Dây cáp quang
Sợi xơ sợi quang
Kết nối cáp quang
Adapter cáp quang
Bộ suy hao sợi quang
Thiết bị kiểm tra sợi quang
Bảng điều khiển sợi quang
Kết nối cáp quang
Cáp quang
Bộ thu phát SFP
Bộ chia kênh bước sóng